Sprawozdanie finansowe za  2019 rok

 

class=ckeditor_fotoSA-R 2019-sig-sig

class=ckeditor_fotoWprowadzenie do sprawozdania SA-R 2019-sig-sig

class=ckeditor_fotoSprawozdanie z dzialalnosci 2019-sig

class=ckeditor_fotoSprawozdanie z badania SF_2019_podpisane

class=ckeditor_fotoList Prezesa za 2019-sig

class=ckeditor_fotoInformacja o wyborze bieglego rewidenta za 2019-sig

class=ckeditor_fotoŁad korporacyjny za 2019-sig

class=ckeditor_fotoOświadczenie_rzetelność sporzadzenia za 2019-sig

class=ckeditor_fotoRN ENAP OCENA SPRAWOZDAŃ ZA 2019

class=ckeditor_fotoRN ENAP OŚWIADCZENIE KA dot. 2019r.

class=ckeditor_fotoDodatkowe noty objaśniające 2019-sig-sig

 

 

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku

 

class=ckeditor_fotoRaport finansowy

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa

class=ckeditor_fotoPozostałe informcje

 

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku

 

class=ckeditor_fotoSprawozdanie Zarządu SAP 2019-sig

class=ckeditor_fotoSAP 06 2019-sig-sig

class=ckeditor_fotoOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności SAP 2019-sig

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa SAP 2019-sig-sig

class=ckeditor_fotoENERGOAPARATURA Raport z przeglądu śródrocznego SF_30.06.2019_podpisany

class=ckeditor_fotoOswiadczenie o wyborze bieglego rewidenta za 2019-sig

 

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku

 

class=ckeditor_fotoRaport finansowy

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa

class=ckeditor_fotoPozostałe informcje