Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 rok

Raport finansowy

Informacja dodatkowa

Pozostałe informcje

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

List Prezesa 2021

Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą

Oświadczenie Rady Nadzorczej

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF 2021

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności 2021

Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2021

Sprawozdanie z badania z opinią Enap

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021