Sprawozdanie finansowe za rok 2016

class=ckeditor_foto  Raport roczny SA-R 2016

class=ckeditor_fotoSprawozdanie z działalności SA-R 2016

class=ckeditor_fotoRaport z badania SA-R za 2016

class=ckeditor_fotoOswiadczenie_rzetelność sporzadzenia

class=ckeditor_fotoOswiadczenie o wyborze bieglego rewidenta

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa SA-R za rok 2016

informacja_dodatkowa2_sq-i_kw.2016.pdfPismo Prezesa Zarządu do SA-R za 2016

pozostale_informacje_sq-i_kw.2016.pdfOpinia biegłego rewidenta

sa-q_1_2016.pdfOświadczenie -Ład korporacyjny

 

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku

sa-q_1_2016.pdfRaport finansowy

informacja_dodatkowa2_sq-i_kw.2016.pdfInformacja dodatkowa

pozostale_informacje_sq-i_kw.2016.pdfPozostałe informacje

 

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku

class=ckeditor_fotoSAP 2016

class=ckeditor_fotoSprawozdanie z działalności SA-P 2016

class=ckeditor_fotoRaport bieglego

class=ckeditor_fotoOswiadczenie_rzetelność sporzadzenia

class=ckeditor_fotoOswiadczenie o wyborze bieglego rewidenta

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa SA-P I półrocze 2016

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku

sa-q_1_2016.pdfRaport finansowy

informacja_dodatkowa2_sq-i_kw.2016.pdfInformacja dodatkowa

pozostale_informacje_sq-i_kw.2016.pdfPozostałe informacje