Zespoły transformatorowe przeznaczone są do zasilania obniżonym napięciem 133V, 230V obwodów oświetleniowych lub do zasilania silników małej mocy napięciem 133V, 230V lub 500V. Zespoły transformatorowe wykonane są w obudowie ognioszczelnej z iskrobezpiecznymi obwodami sterowania. Spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX) dla urządzeń grupy I kategorii M2, mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Zespoły transformatorowe w zależności od typu i wykonania wyposażone są w zabezpieczenia chroniące przed skutkami:

– zwarć

– asymetrii obciążenia

– przeciążeń

– obniżenia rezystancji izolacji obwodów głównych i zewnętrznych obwodów pomocniczych

– zwiększenia rezystancji uziemienia.

Zastosowane transformatory główne spełniają wymagania normy EN 61558-2-4, określającej wymagania dla transformatorów separacyjnych.