ZASTOSOWANIE

Zespoły transformatorowe przeznaczone są do zasilania obniżonym napięciem 230 V lub 500 V obwodów oświetleniowych oraz sterowania silnikami małej mocy. Zespoły transformatorowe spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX) dla urządzeń grupy I kategorii M2, mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

 

Typ ZT-110/5/2S ZT-110/52/2S
Moc transformatora trójfazowego 10 kVA + 0,2 kVA
Znamionowe napięcie pierwotne 1000 V, 50 Hz
Znamionowe napięcie wtórne I 500 V, 50 Hz
Znamionowe napięcie wtórne II 230 V, 50 Hz
Moc wtórna dla napięcia 500 V : 10 kVA
Znamionowy prąd strony wtórnej I 11,6 A
Moc wtórna dla napięcia 230 V 3,5 kVA
Znamionowy prąd strony wtórnej II 8,8 A
Zakres nastaw zabezpieczeń nadprądowych (0,5-20) A
Rezystancja nastawcza: centralne zabezpieczenie upływowe – 500 V 15 kΩ
Rezystancja nastawcza: centralne zabezpieczenie upływowe – 230 V 7 kΩ
Rezystancja nastawcza: zabezpieczenie blokujące – 500 V, 230 V 50 kΩ
Wymiary z wpustami (szer x wys x głęb) 1155 x 935 x 730 mm
Stopień ochrony obudowy IP54
Cecha przeciwwybuchowości I M2 Ex db [ia Ma] I Mb
Nr certyfikatu KOMAG 15ATEX0354X