Zespoły transformatorowe przeznaczone są do zasilania obniżonym napięciem 230 V obwodów oświetleniowych oraz sterowania silnikami małej mocy. Zespoły transformatorowe spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX) dla urządzeń grupy I kategorii M2, mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Typ ZT-110/2/2S
Moc transformatora trójfazowego 10kVA + 0,2kVA
Znamionowe napięcie pierwotne 500V lub 1000V 50Hz (przełączalne)
Znamionowe napięcie wtórne 230V
Znamionowy prąd wtórny 25A
Napięcie pomocnicze z kontrolą upływową 24/42V 50Hz
Zakres nastaw zabezpieczeń nadprądowych 0,5 ÷ 20A*
Rezystancja nastawcza Centralne zabezpieczenie upływowe 133/230V 7kΩ
Zabezpieczenie upływowe blokujące 133/230V 15kΩ
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.) 1155 x 935 x 730mm
Stopień ochrony obudowy IP 54
Cecha przeciwwybuchowości I M2 Ex db [ia Ma] I Mb
Nr certyfikatu KOMAG 15ATEX0354X
* – możliwość zastosowania zabezpieczeń o zakresie (2-100)A

 

 

ZESPOŁY TRANSFORMATOROWE ZT-110/2/2S