ZASTOSOWANIE

Elektromagnesowy zwalniak ognioszczelny typu EMZO-30/C/* przeznaczony jest do podnoszenia i zwalniania mechanicznych hamulców w urządzeniach transportowych hamowanych pod działaniem ciężaru. Zwalniak zasilany jest napięciem trójfazowym. Zwalniak może być dodatkowo wyposażony w iskrobezpieczny zestyk do sygnalizacji położenia elementu wykonawczego zwalniaka. Zwalniaki spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX) dla urządzeń grupy I kategorii M2, mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.