PRZEZNACZENIE
Wzierniki typu EWL, EWM umożliwiają dokonywanie obserwacji zabudowanych wewnątrz osłony
ognioszczelnej np. wskaźników, wyświetlaczy elektronicznych, łączników izolacyjnych.
Wzierniki umieszczone w tulejach zabudowanych w ściankach osłon ognioszczelnych zapewniają
ognioszczelność osłony.
Komponenty spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX).