PRZEZNACZENIE

Pokrywy i tarcze wpustowe przystosowane do montażu w nich wpustu kablowego typu W38m, W38d, W48. Montażu wpustów do tarcz dokonuje użytkownik we własnym zakresie. Pokrywy wpustowe PW* montowane są w tulejach przeznaczonych do montażu wpustów kablowych EWKs-*, tarcze wpustowe TW* montowane są na kołnierzach przeznaczonych do montażu wpustów kablowych EWK-*.