Pozostałe urządzenia i podzespoły spełniające wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX):

– elektromagnesowe zwalniaki hamulcowe,

– wpusty kablowe.