ZASTOSOWANIE

Iskrobezpieczne sygnalizatory ostrzegawcze (zasilane z nieiskrobezpiecznego źródła napięcia) mają zastosowanie w obwodach sygnalizacji i sterowania maszyn górniczych. Służą do generacji świetlnych oraz akustycznych sygnałów alarmowych, ostrzegawczych i informacyjnych.

Sygnalizatory spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX) dla urządzeń grupy I kategorii M2, mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

WYKONANIA

Sygnalizatory produkowane są w wykonaniach:

ISO-A/N – wersja sygnalizatora generująca tylko sygnały akustyczne

ISO-SA/N – wersja sygnalizatora generująca zarówno sygnały świetlne jak i akustyczne

Wybór generowanego sygnału dokonywany jest za pomocą przełącznika typu DipSwitch. Wyzwalanie sygnałów odbywa się za pomocą wejść stykowych. Sygnalizator wyposażony jest wyjście przekaźnikowe (iskrobezpieczne) umożliwiające wysterowanie innych urządzeń