ZASTOSOWANIE

Iskrobezpieczny transparent optyczny ma zastosowanie w obwodach sygnalizacji i sterowania maszyn górniczych. Urządzenie służy do wyświetlania komunikatów zapisanych w pamięci lub przesłanych za pomocą transmisji cyfrowej. Transparenty spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX) dla urządzeń grupy I kategorii M2, mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

 

 

ISKROBEZPIECZNY TRANSPARENT OPTYCZNY ITO