Urządzenia przeznaczone są do budowy systemów sterowania i wizualizacji pracy maszyn górniczych. Urządzenia spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX) dla urządzeń grupy I, mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Oferta obejmuje:

– transparenty optyczne do wyświetlania komunikatów tekstowych,

– sygnalizatory generujące sygnały ostrzegawcze akustyczne i świetlne,

– urządzenia sterujące pracą maszyn górniczych,

– urządzenia wizualizacji pracy maszyn górniczych.