ZASTOSOWANIE

Ognioszczelne urządzenie sterownicze typu USIO przeznaczone jest do zdalnej kontroli stanu zestyku znajdującego się w strefie zagrożonej wybuchem. Zmiana położenia kontrolowanego zestyku powoduje zmianę położenia zestyków przekaźników wykonawczych urządzenia.

Tryby pracy:

1D – kontrola położenia zestyku z detekcją zwarcia w obwodzie pomiarowym,

2D – kontrola położenia zestyku z detekcją zwarcia i przerwy w obwodzie pomiarowym.

Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX) dla urządzeń grupy I kategorii M2, może być stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

 

URZĄDZENIE STEROWNICZE USIO