Lokalna rezerwa wyłącznikowa LRW-H5

Przeznaczony dla rozdzielni 110 kV z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych

Zastosowanie

Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kV z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn może znajdować się wyłącznik lub odłącznik. Urządzenie przewidziane jest dla rozdzielni do 5 pól, pracujących w układzie H (H5, H4, H3).

Na1 – wyłączenie od LRW-H5 zablokowane
Na2 – pobudzenie od LRW-H5 zablokowane
P3fJ – pobudzenie trójfazowe (kryterium prądowe).
P3f – pobudzenie trójfazowe (kryterium wyłącznikowe)

Automatyka LRW-H5 ma szybko i selektywnie otworzyć wyłączniki tylko tych pól, które biorą udział w prądach zwarciowych podczas awarii wyłącznika.

W przypadku zadziałania zabezpieczeń linii i awarii wyłącznika po nastawionym czasie T1 wysyłany zostanie impuls wyłączający na obie cewki uszkodzonego wyłącznika. Przy dalszym braku wyłączenia po czasie T2 zostaną wyłączone wyłączniki przyporządkowane do tego samego systemu szyn zbiorczych.

Zalety:

 • jedno uniwersalne urządzenie przeznaczone dla wszystkich możliwych układów rozdzielni do pięciu pól.
 • dwa kryteria stanu położenia wyłącznika: prądowe i wyłącznikowe (zestyk pomocniczy)
 • dwa niezależne wejścia pobudzające LRW:
  – od zabezpieczeń, których działaniu towarzyszy wzrost prądu,
  – od zabezpieczeń, których działaniu nie towarzyszy wzrost prądu.
  Pobudzenie jest dedykowane dla zabezpieczeń technologicznych np. dla zabezpieczenia transformatora typu Buchholz),
 • dwa obwody wyłączające,
 • dwa niezależne obwody zasilania,
 • możliwe jednobitowe lub dwubitowe odwzorowanie wyłączników,
 • konfiguracja i zmiana nastaw realizowana za pomocą komputera przenośnego,
 • możliwość współpracy z przekładnikami jedno lub pięcio amperowymi.
 • rejestrator zakłóceń (rejestrowane są wszystkie prądy wraz z prądem zerowym Io),
 • oprogramowanie ENAP pozwalające na samodzielną konfigurację i ułatwiające obsługę urządzenia
 • porty komunikacyjne i wejścia inżynierskie

Zasada działania

Podczas działania zabezpieczeń zostaje wysłany impuls na wyłączenie wyłącznika (tzw. TRIP) i jednocześnie wysłane zostaje pobudzenie do automatyki LRW. Gdy wyłącznik jest sprawny otwiera się w czasie od 50-100 [ms]. Otwarcie wyłącznika powinno nastąpić przed upływem czasu T1. Jeżeli wyłącznik zawiedzie i nie otworzy się, to po czasie T1 układ LRW generuje ponowny impuls wyłączający na obie cewki (tzw. RETRIP). Jeżeli w czasie retripu wyłącznik:

 • otworzy się – to znika pobudzenie od zabezpieczeń, a tym samym pobudzenie LRW.
 • nie otworzy się to po czasie T2 układ automatyki LRW wyłącza tylko te pola, które należą do tego samego systemu szyn zbiorczych (tzw. TRIP-LRW).

Układ automatyki LRW-H5 do stwierdzenia czy wyłącznik jest zamknięty czy otwarty wykorzystuje dwa kryteria:

 • prądowe nastawialne od 0,05I/In do 2I/In (5%In do 200%In). Jeżeli prąd płynie powyżej nastawy, to dla logiki działania, oznacza to, że wyłącznik jest zamknięty.
 • wyłącznikowe. Za pomocą zestyków pomocniczych wyłącznika wprowadzamy dwubitowo informację o stanie wyłącznika. Stwierdza się, że wyłącznik jest zamknięty bądź otwarty na podstawie wejść binarnych:

1.0 – wyłącznik zamknięty
0.1 – wyłącznik otwarty
0.0 – uszkodzenie ZO (złe odwzorowanie – stan wyłącznika zapamiętany w pamięci LRW)
1.1 – uszkodzenie ZO (złe odwzorowanie – wyłącznik zamknięty)
(na życzenie klienta dopuszcza się odwzorowanie jedno bitowe dla wybranych wyłączników).

Układ posiada zestyki umożliwiające wyłączenie drugiego końca linii np. poprzez łącze w.cz. lub światłowód.

Urządzenie zostało wyposażone w przekaźniki sygnalizacyjne i w przekaźniki służące do pobudzania stacyjnego rejestratora zdarzeń lub zakłóceń.

Budowa

Rys.1. Widok od strony frontu

Na powyższym rysunku przedstawiono wygląd automatyki LRW-H5.

Płyta czołowa wyposażona jest w trzy przełączniki do:

 •   blokowania układu pobudzenia LRW
 •   blokowania sygnalizacji zestykowej LRW
 •   blokowania wyłączenia od LRW (działanie na sygnalizację)

Urządzenie wyposażone jest w dwukolorowe diody sygnalizacyjne LED 8[mm].
Standardowo diody zostały przypisane do poniższych sgnałów:

 •   pobudzenie LRW zablokowane – ustawiono LED żółta
 •   sygnalizacja od LRW zablokowana – ustawiono LED żółta
 •   wyłączenie od LRW zablokowane – ustawiono LED żółta
 •   ZOI błędne odwzorowanie wyłącznika lub uszkodzenie, otwarty wyłącznik + prąd ustawiono LED żółta
 •   działanie w 1 stopniu T1 sekcja 1 – ustawiono LED czerwona
 •   działanie w 2 stopniu T2 sekcja 1 – ustawiono LED czerwona
 •   działanie w 1 stopniu T1 sekcja 2 – ustawiono LED czerwona
 •   działanie w 2 stopniu T2 sekcja 2 – ustawiono LED czerwona
 •   pobudzenie LRW PI – (kryterium prądowe) – ustawiono LED żółta
 •   pobudzenie LRW PW – (kryterium wyłącznikowe) – ustawiono LED żółta
 •   trwałe pobudzenie LRW – ustawiono LED żółta
 •   pobudzenie rejestratora zakłóceń pole 1
 •   pobudzenie rejestratora zakłóceń pole 2
 •   pobudzenie rejestratora zakłóceń pole 4
 •   pobudzenie rejestratora zakłóceń pole 5
 •   zanik napięcia zasilania w obwodzie 1 – ustawiono LED żółta
 •   zanik napięcia zasilania w obwodzie 2 – ustawiono LED żółta
 •   uszkodzenie
 •   błędne odwzorowanie wyłącznika Pole 1
 •   błędne odwzorowanie wyłącznika Pole 2
 •   błędne odwzorowanie odłącznika Pole 3
 •   błędne odwzorowanie wyłącznika Pole 4
 •   błędne odwzorowanie wyłącznika Pole 5

Na życzenie klienta możliwe jest wprowadzenie innych dodatkowych sygnałów na sygnalizację optyczną, oraz istnieje możliwość wyboru koloru diody LED.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD z panelem dotykowym. Na wyświetlaczu znajduje się synoptyka rozdzielni. Synoptyka wyposażona została dodatkowo w sygnały zakłóceniowe, które ostrzegają o zagrożeniu lub działaniu.
Dla każdego wyłącznika pojawiają się dodatkowo sygnały
IW – impuls wyłączający pole
UW – uszkodzony wyłącznik
ZO – błędne odwzorowanie wyłącznika
TP – trwałe pobudzenie

Urządzenie posiada przycisk KASOWANIE który umożliwia zatwierdzenie sygnałów nieprawidłowych (np. ZO)  i kasowanie sygnałów optycznych. (np. IW, UW).

Rysunek nr 2 przedstawia urządzenie od strony złącz. Znaczenie poszczególnych wejść i wyjść znajdą Państwo w karcie katalogowej urządzenia jak i w dokumentacji techniczno- ruchowej

 

Rys.2. Widok od strony złącz

Rejestrator zdarzeń

Pamięć urządzenia LRW-H5 umożliwia zapisanie do 45tyś. zdarzeń. Urządzenie wyposażone jest w 6 portów komunikacyjnych.

 • port USB – protokół firmowy EN-1 (standard)
 • port RS 232 –  protokół firmowy EN-1-  łącze radiowe bloototh / ethernet – opcja
 • port RS 232 do synchronizacji czasu GPS – opcja
 • port światłowodowy ST – komunikacja z systemem nadzoru IEC 870-5-103 (standard)
 • port światłowodowy ST – komunikacja z systemem nadzoru IEC 870-5-103 (standard)
 • port światłowodowy ST – konfiguracja urządzenia – protokół EN-1 (standard)

Standartowo urządzenie wyposażone jest w trzy porty światłowodowe i kanał USB. Dodatkowo koncentrator może być wyposażony w:

 • moduł synchronizacji GPS
 • moduł komunikacji Bluetooth
 • moduł do komunikacji prze Ethernet
 • moduł powiadomienia GSM

Urządzenie LRW-H5 wyposażone jest w system operacyjny LINUX. System ten jest serwerem, na którym umieszczono stronę internetową służącą do podglądu schematu rozdzielni i sygnałów zakłóceniowych. Jeżeli nastąpi pobudzenie rejestratora zakłóceń lub istnieje nieprawidłowy stan urządzenie wysyła pocztę elektroniczną pod wskazany adres. Pod systemem Linux zapisane są rejestracje prądów w standardzie COMTRADE. Rejestracje prądów zapisywane są w czasie pobudzenia rejestratora zakłóceń i można je odczytać poprzez łącze USB lub ETHERNET. Istnieje również możliwość synchronizowania urządzenia TL-H5 ze wskazanego serwera.

Rejestrator zakłóceń

Rejestrator zakłóceń rejestruje przebiegi prądów we wszystkich fazach L1, L2, L3, oraz dodatkowo rejestrowany jest prąd w przewodzie zerowym Io.  Rejestrator wyzwala się sam z kryterium nadmiarowo prądowego. Kryterium prądowe ustawia się programowo. Liczba próbek zapisywana w każdym kanale prądowym wynosi 3200/1sek. Prądy rejestrowane są we wszystkich polach wyposażonych w przekładnik prądowy. Obwody prądowe przystosowane są do prądu znamionowego 1A lub 5A.

Dane techniczne

Napięcie zasilające
Napięcie zasilające UPN 2 x 220V DC
Napięcie wejść binarnych 220V DC/AC
Pobór mocy w obwodach zasilania <30W
Dopuszczalny zakres zmian napięć pomocniczych 0,8 … 1,1 UN
Wejścia prądowe
Prąd znamionowy JN 1A lub 5A
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2JN 2JN
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych 100JN</sub>; 1s
Pobór mocy obwodów prądowych 0,2VA/f
Zakres nastawień prądu rozruchowego przekaźników prądowych 0,05-2,0 JN (co 0,05 JN)
Współczynnik powrotu przekaźników prądowych 0,99
Czas powrotu przekaźników prądowych 12ms
Zakres nastawień członów zwłocznych 50 … 500ms (co 2ms)
Ilość obwodów wyłączających 2 na pole
Przekaźniki wyłączające
Zdolność łączeniowe zestyków załączanie 5A DC
wyłączenie 3A DC
3A dla L/R=40 ms
Izolacja Optyczna
Karty wejść
Napięcie wejściowe UWES 220VDC/ AC
Pobór mocy przez obwody wejść, prób i kasowania 0,3W/ wejście
Wymiary Kaseta Euro 19”/3U/240mm
483mm x 132,5mm x 294mm
Wytrzymałość elektryczna izolacji 2kV – 50Hz – 1min.
Protokół komunikacyjny IEC-870-5-103
Rejestrator Wewnętrzny, 45000 zdarzenia
Wilgotność otoczenia 85%
Temperatura pracy Od -5oC do + 40oC
Masa 12kg

W urządzeniu istnieje możliwość zastosowania modułu IEC-61850 za dodatkową opłatą, co należy ująć w zamówieniu.

  Do pobrania:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DTR LRW-H5

Protokół z badań- badanie zaburzeń

Protokół z badań -badanie odporności

* Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura S.A. objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura S.A. w Katowicach.

 *Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura S.A. lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.