Regulator Napięcia Transformatora RNTr-1

Urządzenie do regulacji napięcia transformatorów energetycznych.

Zastosowanie

Regulator RNTr-1 służy do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych.
Przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich układach regulacji wyposażonych w podobciążeniowe przełączniki zaczepów na liniach wysokich jak i średnich napięć pracujących z uziemionym, kompensowanym bądź izolowanym punktem gwiazdowym.

Regulator RNTr-1 posiada rozbudowane funkcje regulacyjne, rejetsracyjne jak i funkcje do testowania. Zapewnia szybką i niezawodną reakcję na zmiany chwilowych wartości napięć i prądów co wpływa na wysoką jakośc regulacji. W celu zapewnienia wysokiego komfortu obsługi urządzenie wyposażone jest w nastawy dobowe, tygodniowe, miesięczne i roczne.

Komunikacja z urządzeniem możliwa jest dzięki wyposażeniu regulatora w port transmisji szeregowej zgodny ze standaryzowanym protokołem IEC870-5-103 oraz firmowym protokołem ENAP.

 

Charakterystyka

 • wieloprocesorowy systemem pomiarowo-decyzyjny
 • całkowicie cyfrowe przetwarzanie informacji
 • galwaniczna separacja wejść i wyjść (analogowych i dwustanowych)
 • praca z dwu- lub trójuzwojeniowymi transformatorami
 • kompensacja typu RX oraz Z ustawiana niezależnie dla poszczególnych obwodów pomiarowych
 • praca w trybie automatycznym i ręcznym
 • zabezpieczenie nadprądowe silnika przełącznika zaczepów
 • funkcje zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów
 • raportowanie przebiegu pracy
 • rejestracja zdarzeń i zakłóceń
 • szybka i niezawodna reakcja na zmiany chwilowych wartości napięć i prądów wpływająca na wysoką jakość regulacji

 

Dane techniczne

Napięcie zasilające
Napięcie zasilające UN 2 x 220V DC / 230V AC
Dopuszczalny zakres napięcia od 0,8xUN do 1,15xUN
Pobór mocy (dla jednej kasety) pon. 10W
 Wejścia sygnałowe
Liczba wejść od 24 do 40
Liczba kaset 3U 1
Izolacja  optyczna
Napięcie sygnałów wejściowych  220V DC / 230V AC
Próg napięcia sterowania 0,7xUw dla napięcia DC
0,5xUw dla napięcia AC
Pobór mocy przez obwody wejść 0,3W / wejście
Zakres opóźnienia sterowania
(poziom wrażliwości wejść
na podawane sygnały napięciowe)
od 5ms do 25s dla DC
od 20ms do 25s dla AC
fabrycznie nastawiono na 100ms
 Wejścia pomiarowe
Liczba wejść analogowych 2 napięciowe, prądowe
Liczba kaset 1
Izolacja elektromagnetyczna (przekładnik LEM)
Napięcie wej. pomiarowe  100V AC (max 250V AC)
Dopuszczalny zakres napięcia 0-230V AC
Pobór mocy przez obwody
analogowe wejść napięciowych
0,3W / wejście
Pobór mocy przez obwody
analogowe wejść prądowych
0,2W / wejście
Diody sygnalizacyjne   
Liczba diod w kasecie 24
Wielkość pola opisowego diody 37mm x 11mm
Średnica punktu świetlnego diody 8mm
Kolor diody żółty / czerwony
 Wyjścia sterujące
Liczba styków od 16 do 32
Obciążalność prądowa 4A
Zdolność łączeniowa 3A przy 250 VAC,
2A przy 250 VDC; L/R=40ms
 Komunikacja
 Liczba kanałów komunikacyjnych            6
Kanał 1 – wewnętrzny Ethernet (opcja)
Kanał 2 – wewnętrzny zegar GPS (opcja)
Kanał 3/4 – na płycie tylnej światłowód ST / IEC 870-5-103
Kanał 5 – na płycie tylnej  światłowód ST / ENAP-1
Kanał 6 – na płycie czołowej USB / protokół ENAP-1
 Izolacja
Napięcie znamionowe 250V
Wytrzymałość elektryczna 2,5kV; 50 Hz; 1 min.
Kategoria przepięciowa II
Stopień ochrony obudowy IP-20
 Wymiary kaseta Euro 19”/3U/240mm
483mm x 132,5mm x 294mm  
 Wilgotność otoczenia pon.95%
 Temperatura pracy od -5oC do 45oC
 Masa 5,5kg

W urządzeniu istnieje możliwość zastosowania modułu IEC-61850 za dodatkową opłatą, co należy ująć w zamówieniu.

Pliki do pobrania:

Schemat przyłączeń – wersja podstawowa

Schemat przyłączeń – wersja rozszerzona

Protokół z badań- pomiar odporności

Protokół z badan – pomiar zaburzeń

DTR RNTR-1

DEKLARACJA ZDGODNOŚCI

* Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura S.A. objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura S.A. w Katowicach.

 * Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura S.A. lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.