Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-H5

Przeznaczone dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kV.

Zastosowanie

Zabezpieczenie typu ZSZ-H5 przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kV, o rozmiarze nie większym niż 5 pól (wszystkie rozdzielnie w układach H). Zabezpieczenie obejmuje strefą działania szyny zbiorcze, odłączniki szynowe i wyłączniki. Granicą działania jest miejsce zainstalowania przekładników prądowych.

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ ma jak najszybciej zlokalizować zwarcie w obrębie szyn zbiorczych rozdzielni i niezwłocznie, selektywnie je wyłączyć.

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-H5 przystosowane jest do zastosowania dla różnych stacji energetycznych:

 • rozdzielnia jednosystemowa, sekcjonowana odłącznikiem,
 • rozdzielnia jednosystemowa, sekcjonowana wyłącznikiem – bez przekładnika prądowego

Charakterystyka

 • jedno uniwersalne urządzenie przeznaczone jest dla wszystkich możliwych układów rozdzielni do pięciu pól.
 • dwa kryteria stanu położenia wyłącznika:prądowe, wyłącznikowe (zestyk pomocniczy)
 • dwa niezależne wejścia pobudzające LRW: od zabezpieczeń których działaniu towarzyszy wzrost prądu oraz od zabezpieczeń, których działaniu nie towarzyszy wzrost prądu. Pobudzenie jest dedykowane dla zabezpieczeń technologicznych np. dla zabezpieczenia transformatora typu Buchholz),
 • dwa obwody wyłączające (zastosowano zestyk ‘’mocny’’ umożliwiający przerwanie prądu 3A dla cewki wyłącznika),
 • dwa niezależne obwody zasilania,
 • możliwe jest jednobitowe lub dwubitowe odwzorowanie wyłączników,
 • konfiguracja i zmiana nastaw realizowana jest za pomocą komputera przenośnego,
 • możliwość współpracy z przekładnikami jedno lub pięcio amperowymi.
 • rejestrator zakłóceń (rejestrowane są wszystkie prądy wraz z prądem zerowym Io),
 • ENAP umożliwiające samodzielną konfigurację i ułatwiające obsługę urządzenia.
 • porty komunikacyjne umożliwiające przekazywanie danych do systemu nadzoru.
 • wejścia inżynierskie umożliwiające zdalną komunikację z przekaźnikiem.

Budowa

Płyta czołowa wyposażona jest w trzy przełączniki do:

 • blokowania pobudzeń układu automatyki LRW
 • blokowania różnicowego zabezpieczenia szyn zbiorczych ZSZ
 • blokowania wyłączenia od ZSZ i LRW (działanie na sygnalizację)

Urządzenie wyposażone jest w dwukolorowe diody sygnalizacyjne LED 8[mm]. Standardowo diody zostały przypisane do poniższych sygnałów:

 • pobudzenie LRW zablokowane – LED żółta
 • zabezpieczenie ZSZ zablokowane – LED żółta
 • wyłączenie od ZSZ i LRW zablokowane – LED żółta
 • pobudzenie LRW kryterium prądowe PJ – LED żółta
 • pobudzenie LRW kryterium wyłącznikowe PW – LED żółta
 • trwałe pobudzenie LRW – LED żółta
 • działanie LRW – sekcja 1 – LED czerwona
 • działanie LRW – sekcja 2 – LED czerwona
 • zanik napięcia zasilania w obwodzie 1 – LED żółta
 • pobudzenie rejestratora zakłóceń – LED żółta
 • zadziałanie członu pomiarowego 1 – LED żółta
 • prąd różnicowy – uchyb – LED żółta
 • działanie ZSZ faza L1 sekcja 1 – LED czerwona
 • działanie ZSZ faza L2 sekcja 1 – LED czerwona
 • działanie ZSZ faza L3 sekcja 1 – LED czerwona
 • zwarcie w strefie martwej pole 1 linia – LED czerwona
 • zanik napięcia zasilania w obwodzie 2 – LED żółta
 • uszkodzenie – LED czerwona
 • zadziałanie członu pomiarowego 2 – LED żółta
 • trwałe pobudzenie członu pomiarowego – ustawiono LED żółta
 • działanie ZSZ faza L1 sekcja 2 – LED czerwona
 • działanie ZSZ faza L2 sekcja 2 – LED czerwona
 • działanie ZSZ faza L3 sekcja 2 – LED czerwona
 • zwarcie w strefie martwej pole 5 linia – LED czerwona

Na życzenie klienta możliwe jest wprowadzenie innych dodatkowych sygnałów na sygnalizację optyczną, oraz istnieje możliwość wyboru koloru diody LED.
Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD z panelem dotykowym. Na wyświetlaczu znajduje się synoptyka rozdzielni. Synoptyka wyposażona została dodatkowo w sygnały zakłóceniowe, które ostrzegają o zagrożeniu lub działaniu.

Dla każdego wyłącznika pojawiają się dodatkowo sygnały
IW – impuls wyłączający pole
UW – uszkodzony wyłącznik
ZO – błędne odwzorowanie wyłącznika

Urządzenie posiada przycisk KASOWANIE umożliwia on zatwierdzenie sygnałów nieprawidłowych (np. ZO) i kasowanie sygnałów optycznych. (np. IW, UW).

Rys. 1 Widok urzadzenia ZSZ-H5 od frontu

Na kolejnym rysunku przedstawiono wygląd urządzenia od strony złącz. Opis znaczenia poszczególnych wejść i wyjść znajdą Państwo w dokumentacji techniczno- ruchowej.

Rys. 2 Widok urzadzenia od strony złącz

Rejestrator zdarzeń

Urządzenie wyposażone jest w 6 portów komunikacyjnych.

 • port USB – protokół firmowy EN-1 (standard)
 • port RS 232 – protokół firmowy EN-1- łącze radiowe bloototh / ethernet – opcja
 • port RS 232 do synchronizacji czasu GPS – opcja
 • port światłowodowy ST – komunikacja z systemem nadzoru IEC 870-5-103 (standard)
 • port światłowodowy ST – komunikacja z systemem nadzoru IEC 870-5-103 (standard)
 • port światłowodowy ST – konfiguracja urządzenia – protokół EN-1 (standard)

Standartowo urządzenie wyposażone jest w trzy porty światłowodowe i kanał USB. Dodatkowo koncentrator może być wyposażony w:

 • moduł synchronizacji GPS
 • moduł komunikacji Bluetooth
 • moduł do komunikacji prze Ethernet
 • moduł powiadomienia GSM

System Operacyjny

Urządzenie ZSZ-H5 i LRW-H5 wyposażone jest w system operacyjny LINUX. System ten jest serwerem, na którym umieszczono stronę internetową służącą do podglądu schematu rozdzielni i sygnałów zakłóceniowych.

Zasada działania

Zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-H5 wyposażone jest w kilka algorytmów pomiarowych:

 • algorytm różnicowo prądowy sekcji 1
 • algorytm porównawczo fazowy sekcji 1
 • algorytm różnicowo prądowy sekcji 2
 • algorytm porównawczo fazowy sekcji 2
 • algorytm różnicowo prądowy sekcji 1 i 2 (suma)
 • algorytm porównawczo fazowy sekcji 1 i 2 (suma)

Pobudzenie algorytmów sekcji i sumy powoduje zadziałanie zabezpieczenia i wyłączenie zwarcia w tylko tej sekcji, na której zaistniało zwarcie. Dodatkowo urządzenie posiada dodatkowe algorytmy związane z wyłączeniem drugiego końca linii lub transformatora. Jeżeli zwarcie nastąpi w polu liniowym pomiędzy wyłącznikiem, a przekładnikiem prądowym to mamy do czynienia ze zwarciem w strefie martwej. Działa wtedy zabezpieczenie szyn wyłączając odpowiednią sekcję. Następnie po stwierdzeniu, że wyłącznik jest otwarty, a prąd dalej płynie to po nastawionym czasie np. 100ms następuje wysłanie impulsu na wyłącz drugi koniec linii np. łączem radiowym lub w.cz. (wyłączenie drugiego końca linii nazywamy wyłączeniem uzupełniającym).
Urządzenie posiada również algorytmy związane z wykryciem zwarcia między wyłącznikiem, a przekładnikiem prądowym w polu łącznika szyn. Jeżeli wyłącznik w polu łącznika szyn jest otwarty (rys.1), a prąd dalej płynie przez przekładnik to po czasie np. 100ms nastąpi wyłączenie sekcji 1.
Jeżeli w polu sprzęgła brak przekładnika prądowego to cały czas pracuje algorytm sumy, który decyduje o wyłączeniu wyłącznika w łączniku szyn. Po wyłączeniu łącznika szyn uaktywniają się algorytmy sekcyjne, które decydują o lokalizacji zwarcia w obrębie swojej strefy.

Rejestrator zakłóceń

Rejestrator zakłóceń rejestruje przebiegi prądów we wszystkich fazach L1, L2, L3, oraz dodatkowo rejestrowany jest prąd w przewodzie zerowym Io. Rejestrator wyzwala się sam z kryterium nadmiarowo prądowego. Kryterium prądowe ustawia się programowo. Liczba próbek zapisywana w każdym kanale prądowym wynosi 3200/1sek. Prądy rejestrowane są we wszystkich polach wyposażonych w przekładnik prądowy. Obwody prądowe przystosowane są do prądu znamionowego 1A lub 5A.

System Operacyjny

Jeżeli nastąpi pobudzenie rejestratora zakłóceń lub istnieje nieprawidłowy stan urządzenie wysyła pocztę elektroniczną pod wskazany adres. Pod systemem Linux zapisane są rejestracje prądów w standardzie COMTRADE. Rejestracje prądów zapisywane są w czasie pobudzenia rejestratora zakłóceń i można je odczytać poprzez łącze USB lub ETHERNET. Istnieje również możliwość synchronizowania urządzenia TL-H5 ze wskazanego serwera.

UKŁAD AUTOMATYKI REZERWOWANIA WYŁĄCZNIKÓW LRW-H5

Różnicowe zabezpieczenie szyn ZSZ-H5 wyposażone jest w układ automatyki rezerwowania wyłączników typu LRW-H5 przeznaczony jest on dla rozdzielni 110 kV z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn może znajdować się wyłącznik lub odłącznik. Urządzenie przewidziane jest dla rozdzielni do 5 pól. Schemat podłączenia obwodów wtórnych pola liniowego rozdzielni do przekaźnika ZSZ-H5 i LRW-H5 przedstawiono na rysunku 4.

Automatyka LRW-H5 ma szybko i selektywnie otworzyć wyłączniki tylko tych pól, które biorą udział w prądach zwarciowych podczas awarii wyłącznika. W przypadku zadziałania zabezpieczeń linii i awarii wyłącznika po nastawionym czasie T1 wysyłany zostanie impuls wyłączający na obie cewki uszkodzonego wyłącznika. Przy dalszym braku wyłączenia po czasie T2 zostaną wyłączone wyłączniki przyporządkowane do tego samego systemu szyn zbiorczych.

Podczas działania zabezpieczeń wysłany zostaje impuls na wyłączenie wyłącznika (tzw. TRIP) i jednocześnie wysłane zostaje pobudzenie do automatyki LRW. Gdy wyłącznik jest sprawny otwiera się w czasie od 50-100 [ms]. Otwarcie wyłącznika powinno nastąpić przed upływem czasu T1. Jeżeli wyłącznik zawiedzie i nie otworzy się, to po czasie T1 układ LRW generuje ponowny impuls wyłączający na obie cewki (tzw. RETRIP). Jeżeli w czasie retripu wyłącznik:

 • otworzy się – to znika pobudzenie od zabezpieczeń, a tym samym pobudzenie LRW.
 • nie otworzy się to po czasie T2 układ automatyki LRW wyłącza tylko te pola, które należą do tego samego systemu szyn zbiorczych (tzw. TRIP-LRW).

Układ automatyki LRW-H5 do stwierdzenia czy wyłącznik jest zamknięty czy otwarty wykorzystuje dwa kryteria:

 • prądowe nastawialne od 0,05I/In do 2I/In (5%In do 200%In). Jeżeli prąd płynie powyżej nastawy, to dla logiki działania, oznacza to, że wyłącznik jest zamknięty.
 • wyłącznikowe. Za pomocą zestyków pomocniczych wyłącznika wprowadzamy dwubitowo informację o stanie wyłącznika. Stwierdza się, że wyłącznik jest zamknięty bądź otwarty na podstawie wejść binarnych:

1.0 – wyłącznik zamknięty
0.1 – wyłącznik otwarty
0.0 – uszkodzenie ZO (złe odwzorowanie – stan wyłącznika zapamiętany w pamięci LRW)
1.1 – uszkodzenie ZO (złe odwzorowanie – wyłącznik zamknięty)
(na życzenie klienta dopuszcza się odwzorowanie jedno bitowe dla wybranych wyłączników).

Dane techniczne

Napięcie zasilające
Napięcie zasilające UPN 2 x 220VDC
Napięcie wejść binarnych 220VDC
Pobór mocy w obwodach zasilania pon 30W
Dopuszczalny zakres zmian napięć pomocniczych 0,8 … 1,1 UN
Wejścia prądowe
Prąd znamionowy JN 1A lub 5A
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Obciążalność trwała obwodów prądowych 2JN
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych 100JN; 1s
Pobór mocy obwodów prądowych 0,2VA/f
Zakres nastawień prądu rozruchowego przekaźników
prądowych dla autom. LRW
0,05-2,0 J/JN (co 0,05 J/JN)
Współczynnik powrotu przekaźników prądowych 0,99
Czas powrotu przekaźników prądowych 12ms
Czas zadziałania ZSZ max 20ms
Zakres nastawień członów zwłocznych 50 … 500ms (co 2ms)
Ilość obwodów wyłączających 2 na pole
Przekaźniki wyłączające
Zdolność łączeniowe zestyków załączanie 5A DC
wyłączenie 3A DC3
A dla L/R=40 ms
Izolacja Optyczna
Karty wejść
Napięcie wejściowe UWES= 220VDC
Pobór mocy przez obwody wejść, prób i kasowania 0,3W / wejście
Wymiary Kaseta Euro 19”/3U/240mm
483mm x 132,5mm x 294mm
Wytrzymałość elektryczna izolacji 2kV – 50Hz – 1min.
Protokół komunikacyjny IEC-870-5-103
Rejestrator Wewnętrzny, 45000 zdarzenia
Wilgotność otoczenia 85%
Temperatura pracy Od -5oC do 40oC
Masa 12kg

W urządzeniu istnieje możliwość zastosowania modułu IEC-61850 za dodatkową opłatą, co należy ująć zamówieniu.
Do pobrania:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DTR

* Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura S.A. objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura S.A. w Katowicach.

*Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura S.A. lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.