Układ Automatyki Programowalnej UAP-2

Uniwersalny układ automatyki, którego zastosowanie całkowicie zależy od projektanta.

Zastosowanie

Urządzenie UAP-2 jest uniwersalnym układem automatyki. Jego zastosowanie zależy od projektanta. Zaprojektować można:

 • dowolny układ logiczny
 • dowolny system blokad
 • układ sterowania polem (załącz, wyłącz odłącznik, wyłącznik)
 • wizualizacja schematu pola
 • wizualizacja schematu stacji np. H5
 • logika LRW (Lokalna rezerwa wyłącznikowa)
 • logika SZR (04,kV; 15kV)
 • regulator napięcia stacji np. 110kV/6kV, 110kV/15kV
 • wizualizacja sygnałów zakłóceniowych stacji za pomocą sygnałów optycznych
 • rejestrator zdarzeń
 • rejestrator zakłóceń

Budowa

Urządzenie UAP-2 wykonane jest w obudowie kasetowej 19’’/3U/240.

Rys. 1 Widok urządzenia od frontu UAP-2
Rys. 2 Widok urządzenia od strony zlącz

Urządzenia mogą być wyposażone w karty:

 • wejść typ E (wejścia dwustanowe – tylko wejścia optyczne)
 • wejść typ EL (wejścia dwustanowe z logiką dwustanową – wstępne przetwarzanie danych)
 • wejść typ EP pomiarowe
 • wyjść typ Y (niezależne wyjścia dwustanowe – zestyki przekaźników RM84)
 • wyjść typ YL (niezależne wyjścia dwustanowe z logiką – wstępne przetwarzanie danych)
 • moduł frontowy z panelem dotykowym – wyświetlaczem LCD
 • moduł z matrycą diodową LED
 • moduł komunikacyjny typ LOG-1
 • moduł komunikacyjny typ LOG-2
 • moduł komunikacyjny typ MK-1 (IEC 870-5-103, łącze inż. ENAP)
 • moduł komunikacyjny typ KR-1 (Wyjścia izolowane RS-485, RS-232)
 • moduł komunikacyjny typ VIZ-1 (Wyjścia izolowane RJ-45 Ethernet)

Panel urządzenia wyposażony jest w przyciski programowalne, które mogą służyć do:

 • przeprowadzenia testów w obwodach Aw, Up, Al, PPOŻ, włamanie
 • sterowanie wyłącznikami lub odłącznikami pola
 • planowe przełączenia zasilania w obwodach automatyki

UAP-2 wyposażony jest w programowalny przycisk/przełącznik BLOKOWANIE za pomocą którego można blokować całą lub wydzieloną logikę automatyki.

Panel frontowy dotykowy z wyświetlaczem graficznym LED

Ekran wyświetlacza graficznego umożliwia:

 • podgląd na pomiar wartości prądów
 • podgląd na pomiar wartości napięć
 • wizualizacja schematu stacji np. H5 itp. (dowolny schemat pola lub całej stacji)
 • wskazanie błędnego odwzorowania wyłączników
 • gotowości wyłączników (tzw. zazbrojenie wyłączników

Panel frontowy wyposażony jest w trzy programowalne przełączniki służące do:

 • wyboru rodzaju pracy automatyki
 • blokowania automatyki LRW
 • zmianie logiki działania dowolnej automatyki

Diody sygnalizacyjne i pola opisowe

Na panelu frontowym urządzenia znajdują się diody sygnalizacyjne o wymiarach 8 mm

Kolor sygnału informacyjnego wybiera sie programowo. Kolory diod są różne w zależności od wersji urządzenia.

UAP-2:

 • kolorem zielonym oznaczamy stany wyłączników i odłączników na rozdzielni
 • kolorem żółtym oznaczamy sygnały uszkodzeń
 • kolorem czerwonym oznaczamy zadziałanie zabezpieczeń
 • kolorem białym oznaczone są sygnały specjalne

Diody zasilania i awarii

Na płycie czołowej, w prawym górnym rogu znajdują się diody zasilania i awarii. Dioda zasilania koloru zielonego świecąc światłem ciągłym sygnalizuje prawidłową prace dwóch przetwornic zasilających urządzenie. W razie uszkodzenia jednej z nich lub zaniku napięcia zasilania dioda zielona pulsować. Dioda czerwona awaria sygnalizuje awarię urządzenia lub błędną konfigurację modułu.

Pola opisowe

Obok każdej diody znajduje się pole opisowe o wymiarach 37x11mm. Nad każdą grupą czterech sygnałów LED można umieścić opis zbiorczy o wymiarach 50x9mm.

W automatyce UAP-2 przewidziano dowolny układ wejść i wyjść:

 • przeznaczenie każdego wejścia i wyjścia może być dowolnie konfigurowane
 • każde z wejść można skonfigurować czy reaguje ono na podanie napięcia czy tez jego zanik
 • można zanegować pracę przekaźników wyjściowych
 • na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania dowolnego sygnału we/wy.

Rejestrator zdarzeń

Pamięć urządzenia UAP-2 umożliwia zapisanie do 45tys zdarzeń. Urządzenie wyposażone jest w 6 portów komunikacyjnych;

 • port USB-protokół firmowy EN-1 (standard)
 • port RS 232-protokółirmowyEN-1-łącz radiowe bluetooth/ethernet(opcja)
 • port RS 232 do synchronizacji czasu GPS -(opcja)
 • port światłowodowy ST- komunikacja z systemem nadzoru iEC 870-5-103 (standard)
 • port światłowodowy ST-konfiguracja urzadzeni-protkół

Standardowo urządzenie wyposażone jest w trzy porty światłowodowe i kanał USB. Dodatkowo koncentrator może być wyposażony w:

 • moduł synchronizacji GPS
 • moduł komunikacji Bluetooth
 • moduł do komunikacji przez Ethernet
 • moduł powiadomienia GSM
 • możliwe wprowadzenie dodatkowego modułu z systemem operacyjnym (wysyłanie poczty, generowanie strony www, synchronizacja z serwerem czasu.)

Dane techniczne

 

Napięcie zasilające

Napięcie zasilające UN

UN = 2 x 220V DC / 230V AC

Dopuszczalny zakres napięcia

Od 0,8xUN do 1,15xUN

Pobór mocy (dla jednej kasety)

Poniżej 20W

Ustawienia fabryczne

Dopuszczalne Uo (asymetria)

Uo = 80V AC

Próg zadziałania automatyki

Próg zaniku napięcia AC na wejściu pomiarowym.

0,8xUp

Up – fazowe napięcie pomiarowe

Up = 230V AC

Opóźnienia załączenia wyłącznika

Od 0 do 24,6s (co 0,1s) tfabr=1[sek]

Opóźnienie wyłączenia wyłącznika

Od 0 do 24,6s (co 0,1s) tfabr=1[sek]

Wejścia sygnałowe

Liczba wejść(dla jednej kasety)

Od 32 do 56

Liczba kaset

1

Izolacja

Optyczna

Napięcie sygnałów wejściowych

Uw = 220V DC / 230V AC

Próg napięcia sterowania

0,7xUw dla napięcia DC

0,5xUw dla napięcia AC

Pobór mocy przez obwody wejść

0,3W / wejście

Zakres opóźnienia sterowania

(poziom wrażliwości wejść na podawane sygnały napięciowe)

Od 5ms do 25s dla DC

Od 20ms do 25s dla AC

Fabrycznie nastawiono na 100ms

Wejścia pomiarowe

Liczba wejść (dla jednej kasety)

Od 8 do 24

Liczba kaset

1

Izolacja

Optyczna

Napięcie wej. pomiarowe

Upom = 230V AC

Próg zadziałania

0,8 x Upom dla napięcia AC

Pobór mocy przez obwody wejść

0,3W / wejście

Zakres opóźnienia zaniku lub pojawienia się napięcia pomiarowego

Od 5ms do 25s dla DC

Od 20ms do 25s dla AC

Fabrycznie nastawiono na 100ms

Diody sygnalizacyjne

Liczba diod w kasecie

24-64

Wielkość pola opisowego diody

37mm x 11mm

Średnica punktu świetlnego diody

8mm

Kolor diody

Żółty, czerwony, programowalny

Wyjścia sterujące

Obciążalność prądowa

4A

Zdolność łączeniowa

3A przy 250 VAC
0,2A przy 250 VDC; L/R=40ms

Komunikacja
Liczba kanałów komunikacyjnych 6

Kanał 1 – wewnętrzny

Opcja Ethernet

Kanał 2 – wewnętrzny

Opcja zegar GPS

Kanał 3/4 – na płycie tylnej

Światłowód ST / IEC 870-5-103

Kanał 5 – na płycie tylnej

Światłowód ST / ENAP-1

Kanał 6 – na płycie czołowej

USB / protokół ENAP-1

Izolacja

Napięcie znamionowe

250V

Wytrzymałość elektryczna

2,5kV; 50 Hz; 1 min.

Stopień ochrony obudowy

IP-20

Wymiary
Kaseta Euro 19”/3U/240mm 483mm x 132,5mm x 294mm
Wilgotnośc otoczenia Poniżej 95%
Temperatura pracy Od -5oC do 45oC
Masa 5,5kg

W urządzeniu istnieje możliwość zastosowania modułu IEC-61850 za dodatkową opłatą, co należy ująć w zamówieniu.

Do pobrania:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DTR UAP-2

*Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura S.A. objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura S.A. w Katowicach.

*Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura S.A. lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.