Programowalny Układ Automatyki PUAr-2

Urządzenie PUAr-2 w konfiguracji SZR służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V.

Zastosowanie

Urządzenie PUAr-2 w konfiguracji SZR służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania
w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie dedykowane jest dla rozdzielni potrzeb własnych do dziewięciu wyłączników wraz z obsługą agregatów. Dopływ, na którym pojawi się zanik napięcia zostanie wyłączony, a załączony zostanie inny, zgodny z wybranym priorytetem.

Budowa

Automatyka PUAr-2 wykonana jest w obudowie kasetowej 19’’/4U/121.

W wersji dwa dopływy i sprzęgło znajdują się standardowo 4 karty wejściowe i 3 karty wyjściowe po 8 zestyków. Wersja podstawowa umożliwia sterowanie do maks. 4 dopływów. Każde urządzenie wyposażone jest niezależny wyświetlacz panel LCD. Na wyświetlaczu urządzenia wykonana jest synoptyka, sygnalizacja i sterowanie rozdzielnicy. Istnieje możliwość zmiany priorytetów zasilania za pomocą przycisków na wyświetlaczu dotykowym:

  • przycisk PPZ AC zmienia priorytet w obrębie sekcji 1,
  • przycisk PPZ BD zmienia priorytet w obrębie sekcji 2
  • przycisk PPZ S1-Sp zmienia priorytet sekcja pierwsza ze sprzęgłem lub każda sekcja pracuje ze swojego zasilania,
  • przycisk PPZ S2-Sp zmienia priorytet sekcja druga ze sprzęgłem lub każda sekcja pracuje ze swojego zasilania
  • przycisk zablokuj automatykę ,
  • przycisk odblokuj automatykę.
Fot. 1 Płyta frontowa
Rys. 1 Płyta frontowa-schemat
Fot. 2 Złącza
Rys. 2 Złącza-schemat dwa dopływy i sprzęgło

Rys. 3 Złącza-schemat- cztery dopływy i sprzęgło

 

Podłączenie ekranu do urządzenia PUAr-2 wykonuje się za pomocą przewodów LgY 5×0,5mm2. Poniżej tabela przyłączeniowa.

Opis

Złącze ekranu

Złącze K1K1_Z2

GND

Pin 1

Pin 1

RS485B

Pin 2

Pin 2

RS485A

Pin 3

Pin 3

Zasilanie VCC = 9-18V DC

Pin 5

Pin 5

Tab.1.Tabela przyłączeniowa

Złącze ekranu podłączyć do złącza Z2 urządzenia PUAr-2. Pin 1 ekranu do pinu 1 złącza Z2. Pozostałe analogicznie wg tabeli powyżej.

W automatyce PUAr-2 przewidziano dowolny rozkład wejść i wyjść. Przeznaczenie każdego wejścia lub wyjścia może być dowolnie konfigurowane. Dodatkowo możliwe jest określenie czy dane wejście reaguje na podanie napięcia czy też na jego zanik. W przypadku przekaźników wyjściowych można określić czy zadziałanie występuje po pojawieniu się sygnału czy po jego zaniku. Na życzenie klienta można wykonać dowolny sygnał we/wy. Ewentualne zmiany we/wy lub dodatkowe sygnały należy uwzględnić w zamówieniu.

Adres

Zasilanie w kasecie nr 1 pozycja U04

Pin

Adres: K1Z1

1

Zasilanie 1 podstawowe +220 V DC/AC

2

Zasilanie 1 podstawowe -220 V DC/AC

3

Zasilanie 2 rezerwowe +220 V DC/AC

4

Zasilanie 2 rezerwowe -220 V DC/AC

5

Sygnalizacja 1 +

6

Sygnał zasilacz podstawowy sprawny

7

Sygnał zasilacz podstawowy nie sprawny

8

Sygnalizacja 2 +

9

Sygnał zasilacz rezerwowy sprawny

10

Sygnał zasilacz rezerwowy nie sprawny

Tab. 2. Rozkład wyprowadzeń modułu zasilania
w kasecie 1 (K1).

Pamięć urządzenia PUAr-2 umożliwia zapisanie do 45 tys. zdarzeń. Urządzenie wyposażone jest
w 6 portów komunikacyjnych (wykaz w tabeli poniżej).

Dane techniczne

Napięcie zasilające

Napięcie zasilające UN

UN = 2 x 220V DC / 230V AC

Dopuszczalny zakres napięcia

od 0,8xUN do 1,15xUN

Pobór mocy (dla jednej kasety)

< 10W

Ustawienia fabryczne

Dopuszczalne Uo (asymetria)

Uo = 75V AC

Próg zadziałania automatyki UAP. Próg zaniku napięcia AC na wejściu pomiarowym.

0,8xUp

Up – fazowe napięcie pomiarowe;
Up = 230V AC

Opóźnienia załączenia wyłącznika

od 0 do 24,5s (co 0,1s) tfabr=2[sek]

Opóźnienie wyłączenia wyłącznika

od 0 do 24,5s (co 0,1s) tfabr=2[sek]

Wejścia sygnałowe

Liczba wejść

(dla jednej kasety)

od 32 do 56

Liczba kaset

1

Izolacja

optyczna

Napięcie sygnałów wejściowych

Uw = 220V DC / 230V AC

Próg napięcia sterowania

0,7xUw dla napięcia DC ;
0,5xUw dla napięcia AC

Pobór mocy przez obwody wejść

0,3W / wejście

Zakres opóźnienia sterowania

od 5ms do 25s dla DC;
od 20ms do 25s dla AC

fabrycznie nastawiono na 100ms

Wejścia pomiarowe

Liczba wejść (dla jednej kasety)

od 8 do 24

Liczba kaset

1

Izolacja

optyczna

Napięcie wejście pomiarowe

Upom = 230V AC

Próg zadziałania

0,8 x Upom dla napięcia AC

Pobór mocy przez obwody wejść

0,3W / wejście

Zakres opóźnienia zaniku lub pojawienia się napięcia pomiarowego

od 5ms do 25s dla DC;

od 20ms do 25s dla AC

fabrycznie nastawiono na 100ms

Wyjścia sterujące

Liczba styków powielających

od 64 do 128

Obciążalność prądowa

4A

Zdolność łączeniowa

3A przy 250 VAC; 0,2A przy 250 VDC; L/R=40ms

Komunikacja

Liczba kanałów komunikacyjnych

6

Kanał 1

światłowód ST / RS485 / IEC870-5-103

Kanał 2

światłowód ST / RS485 / ENAP

Kanał 3

RS485

Kanał 4 – obsługa sygnalizacji – opcja

RS485

Kanał 5 – obsługa ekranu LCD

RS485

Kanał 6

USB / protokół ENAP-1

Izolacja

Napięcie znamionowe

250V

Wytrzymałość elektryczna

2,5kV; 50 Hz; 1 min.

Stopień ochrony obudowy

IP-20

Dane ogólne

Wymiary

Kaseta Euro 19”/4U

483mm x 178,5mm x 121mm

Wilgotność otoczenia

< 95%

Temperatura pracy

od -5oC do 45oC

Masa

5,5kg

Do pobrania:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DTR PUAR-2

*Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura S.A. objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura S.A. w Katowicach.

*Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura S.A. lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.