Automatyka Samoczynnego Załączenia Rezerwy Zasilania SZR-MI

Urządzenie przeznaczone do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V.

Zastosowanie

Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest dedykowane dla rozdzielni typu dwa dopływy i sprzęgło. Układ przewiduje sterowanie stycznikami i wyłącznikami. Dopływ, na którym stwierdzony jest zanik napięcia zostanie wyłączony i załączony zostanie inny zgodny z wybranym priorytetem. Odwzorowania wyłączników wykonane są jednobitowo.

Budowa

Urządzenie wykonane jest w obudowie zatablicowej z aluminium. Widok urządzenia oraz rysunki wymiarowe przedstawione są kolejno na rysunkach 1, 2 i 3

Rys. 1 Widok urządzenia od frontu

Rys. 2. Rysunek wymiarowy- widok od strony złącz

Urządzenie składa się z kart:

  • wejściowej WEZ-1; 7 wejść dwustanowych (adres U24),
  • wejściowej WEZ-1; 7 wejść dwustanowych (adres U20),
  • wejściowej WES-2; 7 wejść dwustanowych izolowanych (adres U16),
  • wyjściowej WYS-1; 7 niezależnych przekaźników powielających (adres U12),
  • wyjściowej WYS-1; 7 niezależnych przekaźników powielających (adres U08),
  • logika SZR LOS-1 (adres U02),
  • zasilacza 220VDC/AC na 12VDC typ. ZAS-1 (adres U04),
  • frontowej z diodami LED, WY12LED-1,

Przykładowy schemat rozdzielni potrzeb własnych 0,4kV dla jakiego automatyka urządzenia SZR-MI jest przygotowana:

Rys. 3. Schematy rozdzielni 0,4kV dla wersji podstawowej dwa dopływy i sprzęgło

Dane techniczne:

Napięcie zasilające

Napięcie zasilające UN

1 x 220V DC / 230V AC

Dopuszczalny zakres napięcia

od 0,8xUN do 1,15xUN

Pobór mocy (dla jednej kasety)

<10W

Ustawienia fabryczne

Dopuszczalne Uo (asymetria)

Uo = 80V AC

Próg zadziałania automatyki SZR.

0,8xUp

Próg zaniku napięcia AC
na wejściu pomiarowym.

Up = 230V AC

Opóźnienia załączenia wyłącznika

od 0 do 24,5s (co 0,1s) tfabr=2[sek]

Opóźnienie wyłączenia wyłącznika

od 0 do 24,5s (co 0,1s) tfabr=2[sek]

Wejścia sygnałowe

Liczba wejść

13

Izolacja

optyczna

Napięcie sygnałów wejściowych

Uw = 220V DC / 230V AC

Próg napięcia sterowania

0,7xUw dla napięcia DC
0,5xUw dla napięcia AC

Pobór mocy przez obwody wejść

0,3W / wejście

Zakres opóźnienia sterowania

od 5ms do 25s dla DC
od 20ms do 25s dla AC
fabrycznie nastawiono na 100ms

Wejścia pomiarowe

Liczba wejść (dla jednej kasety)

10

Liczba elementów

1

Izolacja

optyczna

Napięcie wej. pomiarowe

Upom = 230V AC

Próg zadziałania

0,8 x Upom dla napięcia AC

Pobór mocy przez obwody wejść

0,3W / wejście

Zakres opóźnienia zaniku lub pojawienia się napięcia pomiarowego

od 5ms do 25s dla DC

od 20ms do 25s dla AC

fabrycznie nastawiono na 100ms

Diody sygnalizacyjne

Liczba diod

13

Wielkość pola opisowego diody

37mm x 11mm

Średnica punktu świetlnego diody

8mm

Kolor diody

RGB

Wyjścia sterujące

Liczba styków powielających

8

Obciążalność prądowa

4A

Zdolność łączeniowa

3A przy 250 VAC

0,2A przy 250 VDC; L/R=40ms

Komunikacja

Liczba kanałów komunikacyjnych

2

Kanał 1 – na płycie tylnej

światłowód ST / IEC 870-5-103

łącze inżynierskie

RS – 232/485

Kanał 2 – na płycie tylnej

USB/protokół ENAP-1 łącze inż.

Izolacja

Napięcie znamionowe

250V

Wytrzymałość elektryczna

2,5kV; 50 Hz; 1 min.

Stopień ochrony obudowy

IP-20

Dane ogólne

Wymiary

144/96/108

Wilgotność otoczenia

< 95%

Temperatura pracy

od -5oC do 45oC

Masa

1kg

Do pobrania:

DTR SZR-MI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Protokół z badań- pomiar zaburzeń

Protokół z badań- pomiar odporności

* Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura S.A. objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura S.A. w Katowicach.

* Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura S.A. lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.